Devotional

Imomat-e Almosi Khũshig̃h 2017

May 23, 2018
DEVOTIONAL WAKHI POETRY (3)

Imomat-e Almosi Khũshig̃h 2017
CẼ FAZAL AMIN BEG EN

Ruhoniyat-e shahsawori mũborak
Imomat-e jilawgiri mũborak
Z̃hũ khuz̃hg Mawlo! takht nashini mũborak
Wudhg ta’r yem jashn-e almosi mũborak
Mũborak, sad mũborak, sad mũborak

Insoniyat -e osmoni khus̃hig̃het tu k̃hat
Imomat-e rahmoni khuz̃hgig̃het tu k̃hat
Ya Nũr cart ce shilha arsh en to farsh
Khũshruy ya shon-e Nũroniyet tu k̃hat
Bũland ya aql-e irfoni mũborak

Vẽrvesetkev ajab wudhg farishtagon
Car’nes̃h khũshig̃h dem ror kũl paygambaron
Shũkres̃h caren piron et muminonisht
Ki voynes̃h cart Imomat dẽ har jahon
Ta’r har zamon-e akhtari mũborak

Kũl jahon’ret tu k̃hat adl-e ya Podsho
Nungdor dono’v-e pũrũt tu’t ya dono
Bitoj Shahinshowet ce nasty kuy ti rang
Hayronev kũ makhluq dem aqlim dũnyo
Pũtũn jahon-e sarwari mũborak

Putũn muridisht dem jahon ta’r sar kham
Ke ne’t likerk sak yitim tag dem olam
Kũl makhluq’ver wũrkhvetket k̃hũ distorkhun
Shũkres̃h caren tower ki k̃hẽs̃hetket yav-e gham
Bimisol shon al-Hussayni mũborak

Zhrek̃htu’n ce sak rẽ tirich zindon
Ti Nũr-e Yir g̃hate bikhlew yan ayon
Nik̃htet sak tẽr vich sẽk k̃hũ hikmat-e bar
Wudgen nungdor ti rahmat en dem jahon
Noyoft ruhoni rahbari mũborak

K̃hetket k̃hũ kũl kũshig̃hev saker qũrbon
Ki me werc̃hen sak kum’r tag parishon
Amo ghafch noshũren sak wudhg-e zẽman
Wes̃hmes̃h ki shet et wũrt me cart sak wayron
Shirin zabon-e rahmoni mũborak

Nasty oson kuy cart ti yark stowis̃hig̃h
Cumer g̃hẽtetk ce hũmũyd g̃hates̃h zurig̃h
Kum’res̃h yan Fazal Amin bet g̃hat da ti shon
Wingas-e rang k̃hiriz dẽ nũc̃hki dam-e shoyirig̃h
Sohib-e ilm-e -e laduni mũborak
(June 29, 2017)

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply