Nature & Homeland

Pomir-e Jahon

May 25, 2018

Pomir-e Jahon
Cẽ fazal Amin Beg en

Pomir-ẽ jahon i nogũmon, khũshruyi ce dẽ har zamon
Nẽrew rangi ce da osmon, yishn en dhizi har yi imon

Teyi Pomir ya kuh’v-e – sar, Osiya-e ya pũzũv et bar
Winep drem Chin et Pokiston; Afghoniston, Tojikiston

Cẽ Yurop en Amerika, woz Afriqa en to Ost̃aeliya
Wũrkhetek wudhg dẽ kũli jahon, ya nasl-e la’l-e badakhs̃hon

Het̃ev kũ tan ra ilm-e bogh, dines̃h hikmat-e zharzh e j̃ogh
Vitkev lup ya ilm-e boghbon, woz ya hikmat -e posbon

Dũrz’nes̃h ca yir en ce ya tov, khũshruy k̃hũ vul randenes̃h shov,
gũlobev yasht da gũliston, ambarev yasht da kuhiston

Dẽ har maydon ce sherev yasht, nohaq’ver bafter kerev yasht
bũspũr et boz rangi yav-e shon, bodũrig̃h tey yav-e nishon

Pomir ki tey kuh’v-e mir, Fazal Amin me hal tu wir
Cherm ko tu be dem korwon, ki dishes̃h k̃hat e tu inson

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply