Nature & Homeland

Khũshruy Z̃hũ Gilt-Baltiston

May 28, 2018

Cẽ Fazal Amin Beg en

Bihisht-e boghet dem jahon, khũshruy z̃hũ Gilt-Baltiston
Ku’v-e sitor’v-e mizbon, khũshruy z̃hũ Gilt-Baltiston

Gawo’v har yaz et kdaryo, har savzazor et hawo
Janqanet bom-e jahon, khũshruy z̃hũ Gilt-Baltiston

Wũrkhetk ti wũyũk̃hisht to Pomir, Leh, Ladokh en to Kashmir
Rek̃hvt yem zel Kuhiston, khũshruy z̃hũ Gilt -Baltiston

Kuh’v-e dũnoy’ret ki toj, k̃hũn et digar’ver kharoj
Pũzũvhet̃et woz mihrbon, khũshruy z̃hũ Gilt -Baltiston

Har kuy’ret c̃hez̃hm-e armon, k̃hidh nẽhang kũk̃hteret jon
Osyo-e pũzũvet ayon, khũshruy z̃hũ Gilt -Baltiston

La’l et lojward dẽ har dhur, wẽkretkev ce da ti dur
Bimisolev ce ti har kon, khũshruy z̃hũ Gilt –Baltiston

Ajab pukhta ti qẽlha, tu’t Khũdhoy-e lup tuhfa
Har yũwi da ti amon, khũshruy z̃hũ Gilt -Baltiston

Noyoft zik’v-e s̃hig̃hunet, woz har nasl-e nis̃hunet
Ti zamini ce zariston, khũshruy z̃hũ Gilt -Baltiston

Kũk̃htes̃h ce sel nanet tu, ne gũtak-e watanet tu
Wost har jon skẽ tow qũrbon, khũshruy z̃hũ Gilt -Baltiston

Thit dũshman’v-e badh nazar, kat̃’nes̃h ce skẽ tow khingar
Car’nep sak yav e tolon, khũshruy z̃hũ Gilgit-Baltiston

Res̃htes̃h sẽk ti har wiyin, wostes̃h ce khũsh Fazal Amin
Da ti fẽrmeti ya darmon, khũshruy z̃hũ Gilt –Baltiston

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply