Love / Romantic, Wakhi

Wuzem Ti Sanokhon, Tuwet Z̃hũ Khũsh Ilhon

September 19, 2023

Cẽ Fazal Amin Beg en

Wuzem ti sanokhon, tuwet z̃hũ khũsh ilhon
Qiti’n ki ye jonon, tapinen da osmon

Ishq-e dem k̃hũ safar, vitkem ce dar pẽ dar
Ti fikr en pũrz sahar, z̃hũ khuz̃hg gũl-e rehon

Nẽs̃hetki z̃hũ farishta, vitkem kũl sarkota
C̃haw’mes̃h niv abota, dem das̃ht-e biyobon

Got’ma woz ya tiruy, z̃hũ khuz̃hgzik et khũshkuy
Ti khushbu z̃hũ khũshruy, dem wakht ki nogũmon

Kum’ri ya spo kanor, ya wakht-e khũsh bahor
Car’mes̃h nola har ror, khũshbuy-e gũliston

Firs firs ya ti qisa, s̃hok̃htes̃h dem z̃hũ girya
Woc’mes̃h kũl diwona, z̃hũ khuz̃hg ishq-e jahon

Dem ti yod Fazal Amin, shirin Moh-e Parvin
Res̃htep yow rem zamin, dẽ mawt-e nogahon

Composed on September 16, 2023 in Gilgit

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply