Love / Romantic

Nast Hechkuy Ti Rang Dem Z̃hũ Ishq-e Diyor

November 10, 2019

Cẽ Fazal Amin Beg en
Nast hechkuy ti rang dem z̃hũ ishq-e diyor
G̃hirem dem ti khũshkhuyig̃h ta’r ye z̃hũ yor

Nag̃hd to ror dem ti khũshruy yodem ce wũdh
Car’mes̃h nola ki gotem wuz ti didor

Nes̃hetki yinũk z̃hũnen wu’m bichora
G̃hat dẽ maz̃h wudhg z̃hũ khũshruy ishq-e kirdor

Pervimes̃h ce har wakht ra dard-e daryo
Woces̃h darmon maz̃her, ye z̃hũ khũsh guftor

Kũs̃hũy’mes̃h ki ti khuz̃hg owog̃h ye z̃hũ jon
G̃hatũves̃h maz̃h ce da k̃hũ ishq-e darbor

ti narm qisa, adab et ti khũshruyig̃h
gok̃h’nes̃h maz̃h ca’n be ti ishq-e paristor

vitki fano da ti ishq ti Fazal Amin
wez k̃he woc dam en qiti yow-e sitor

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply